top of page

Is dit veilig?

Bank state word tydens die periode wat ons geld insamel namens Beta toetsers, vir elke persoon daagliks gestuur.

Dit is vir so 3 dae in 'n maand wat die proses gedoen word:

bottom of page