top of page

Notable donators

Inleiding

Hierdie web bladsye word slegs aan 5 mense oopgestel. Hierdie dokument is uit die aart van die saak baie belangrik om te lees.

Baie dankie vir julle geduld, liefde en tyd.

Ek het lank gebid, gesmeek en gevra vir leiding. Ek het die gevoel gekry dat dit belangrik is om net gou eers tyd af te staan, sodat ek aan julle 'n volleedige verslag kan gee. Ek is nog besig met die kruideniers projek en maak nou reg om hierdie week Spar en Woolworths ook eers klaar te toets. Ek laas week gestop en  spandeer eers tyd om met julle te komunikeer.

Julle is van die min mense wat 'n verskriklike lang pad saam met my en Tanya geloop het... sonder julle was die projek lankal begrawe.

Ons het die rams horing geblaas.... Julle 5 mense word in die naam van Jesus gevra om saam met my die laaste 2 maande 'n baie nouer pad te loop...

Die 5 mense wat die dokument lees is:

1.      Ampie de Beer

2.      Ankia Janse van Rensburg

3.      Etienne Janse van Rensburg

4.      Danie Smit

5.      Kobus Louw

Dit is belangrik dat julle alles in prespektief sien, te verstaan deur watter geestelike pad ek en Tanya, en dan natuurlik ook julle as mense saam loop en geloop het.

Ek verwys op die website na "Notable Donators"... Julle is nie donators nie, julle is almal mense wat vanuit die belangrike projek geld moet verdien..

Ons maak nou reg vir “Pledges”. Dit is Pledges wat die personeel wat werk in Kinder beskermings organisasies moet deurgee... Voor ek hulle vir hul pledges vra, moet ek ook aan hulle ‘n pledge kan terug gee. Die pledge behels dat ons mense wat die projek ontwikkel het, ook hul kruideniers ware deur die platform sal aankoop.

 

Ek moet dus eers met julle praat... ek moet julle commitment kry. Julle sal op die einde van al hierdie dokumentasie lees dat ek die projek plan bou op slegs 500 gesinne... Ons maak reg om tot 10 000 gesinne wat in kinder beskerming en hulle assosiate werk te befonds. Ek gaan images op die “Personnel” section van die Child Protecion Organiations se websites insluit waar ek aan hulle verduidelik dat ons wel almal behoort te kan help.. maar waar ons as organisasie eerste na die eerste 500 “Pledges” sal omsien... Hoe later die personeel lid sy/haar pledge instuur, hoe kleiner word die kans om ten volle gehelp te word... So die eerste 500 personeel lede wat “pledge” is in die prentjie die “Core” van die projek.... Hulle sal altyd hulp kry...

Die hulp is ook dan dat ons hulle kruideniesr ware sal koop ten waarde van die bedrag waarvoor hulle “Pledge”. Dit beteken as die social worker R5000 se kruideniers ware nou deur die platform koop, sal ons op die ou end vir haar R5000 se kruideniesr ware gratis gee, sodra die Loon app funksioneer. Kruideniers ware is ‘n “Core” uitgawe.. almal het dit nodig.

 

Ons het dringend nodig dat 50 gesinne pledges deurgee... Julle maak deel van die 50 gesinne uit. Ons het reeds 241 geregestreerde gesinne op die databasis met wie ek pledges kan reel. Ek  het egter ‘n week nodig voordat ek die pledges kan begin aanvra by Kinderbeskermings organisasies. Die commitment terug is dat ek sal seker maak dat die gesinne wat pledge, al is hulle nie direk betrokke by kinder beskerming nie, hul kruideniersware ten waarde van die pledges sal gratis ontvang. Dit sal gebeur sodra ons die loon program uitrol. Dit gebeur ook eerste op die projek plan, nog ver voor ons die Enjoy Life app op playstore sit. Ek verduidelik alles later. Julle sal ook natuurlik op julle beleggings begin geld verdien, aangesien ek die motor industrie op ‘n baie sterk platvorm sal kan betrek. Ons gaan boeke en restaurant vouchers doen van waaruit julle ook geld moet kry.

 

Julle almal ken Autofirst se geskiendenis... dat ons in die mark ingegaan teen my wil, terwyl ons nog gecode het... Dit het ons 6 printe geneem onder groot druk om die sagteware toe reg te kry, sodat ons hoë kwaliteit boeke kon print... Ek was onder druk vanaf ou beleggers wat toe later uitgekoop was om Autofirst se eerste print te doen.. as ek toe sterk was, en by my punt kon bly staan dat ek eers alles wou reg gehad het, sou Autofirst anders uitgedraai het.... Ek bespreek later in die dokument hoekom die Here dit dan ook so laat gebeur het dat ons nie daarin geslaag het nie.. Die Here het groter projekte nodig gehad.

 

Ek is nou op daardie punt dat ek weer so besluit moet neem... Ek moet die finale goed op sagteware reg maak, voordat on sop groot skaal sekere goed moet doen. Ons kan nie hier foute bekostig nie, en ek het dus besluit om ‘n voorstel te maak wat ek teen julle klankbord en wat ook julle insette nodig het.     

Julle het almal onder baie moeilike omstandighede gehelp... en soos ek altyd onderneem het, weet ek dat die Here nie net in die Hemel ons sal beloon nie, maar ook hier op aarde.

Ons ontwikkel sagteware vir die Heilige Gees... sagteware wat vir ewig na ons die aarde verlaat het moet kan funksioneer.... Daar is imligting wat ek nie op die publieke domaign bespreek het nie, wat ek nou gaan insluit by die updated pages vir Child Protection branches... Inligting soos dat ons bv. vir die predkante sal vra om by mense in Frail care om te gaan... daar is mense wat ek ontmoet het met motor neuron siekte wat verseker predikante nodig het. Ek het julle al vertel van Craig wat lanks my gewoon het wat ook Motor Neuron siekte gekry het. Craig drink ongelooflik baie en vloek onmenslik. Ek weet hy is kwaad vir die siekte.... ek weet dat baie mense wat sulke verskriklike siektes opdoen nie noodwendig die Here aanroep nie....

 

Ek het met ‘n paar predikante oor die projek gesels. Baie is bereid om as “ambassadors” op te tree, en hulle sal die pasiente gaan besoek by hul huise. Ons gaan op die stelsel dit verpligtend maak wanneer mense aansoek doen vir finansiële hulp dat hulle op die stelsel moet aandui wie die pasient se dominie is, en indien daar nie iemand op die website geregistreer word nie, dan stuur ons ‘n kapelaan uit om minstens een huis besoek te doen.

 

As die caretaker op die website ‘n predikant list, sal die website automaties die predikant inlig dat die caretaker en pasient hulp gevra het...

 

Geld of die dekort daaraan, gaan ‘n rol speel soos julle nooit sou kon gedink het nie... Ons gaan as gevolg daarvan mense wat in ernstige siektes inbeweeg en wie dalk nie die Here ken nie op ‘n manier bloot stel aan predikante... Nou kan hulle hul werk doen... dit is om siele te red.  

 

Die sagteware wat ons intwikkel om die Heilige Gees te help  is iets wat min mense kan doen.

Daar is soveel goed wat die projek doen... soveel goed wat maak dat dit ‘n Goddelike projek is. Ek het julle ontmoet met die doel dat ons 20% van inkomstes aan God moet gee... Nou nadat alles op die einde se kant staan, sal die projek minstens 99.99% goed doen wat in my oë Christelike waardes nastreef.

 

Julle moet asb die dokument gou klaar lees... julle moet verstaan dat ek alles doen met een doel voor die oë... om ook geld vir julle as individuee uit die projek te kan verdien.

Niks was op die ou end onnodig nie... julle moet net die pad in perspektief sien.

bottom of page